RESERVATION & KONTAKT
Kontakt & Åbningstider
Vejviser
Nyhedsservice
Om Kokken & Tyren
Menukortet
Vinkortet
Selskabsmenuer
Jule- & Nytårsmenuer
Mad ud af huset
Inventarleje til festen
Til firmaer
Hent vores menukort her
Reservation & Kontakt
Velkommen

KONTAKT

Kokken og Tyren
Nørregade 38
4100 Ringsted
Tlf. 57 64 01 01


ÅBNINGSTIDER

Tirsdag-Søndag
fra kl 17.00
Uden for normal åbningstid holder
vi kun åbent ved forudbestilling
(Min. 8 couv.)